Misyon

  • Araştırma- Geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge) ve teknolojik inovasyon ile yeni istihdam alanları yanında ülke ekonomisine katma değer kazandırmak.
  • Verdiğimiz eğitim ve seminerlerle kurumsal değerlerimizi sahiplenen, çevre bilinci oluşmuş nitelikli kadromuzla ülkemizde poliüretan sektöründe vazgeçilmez firma olmak.
  • Değişik standartlardaki laboratuvar çalışmaları ile bilgi üreterek bölgemiz ve ülkemizde Poliüretan ile alakalı çevre dostu bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak.
  • Temel insani değerler doğrultusunda sadece ve sadece Allah rızasını hedefleyen evrensel ve kurumsal bir vakıf çatısı altında dünya insanına dokunabilme.